در استرالیا

استرالیا توانایی های محافظت از مرزهایش را تقویت کرده است. هر فردی که تلاش کند به صورت غیر قانونی با قایق به استرالیا سفر کند، شناسایی و رهگیری شده و بازگردانده خواهد شد.

مرزهای استرالیا به روی مهاجرت های غیر قانونی دریایی بسته شده است.

استرالیا برای مبارزه با قاچاقچیان انسان، جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی به استرالیا و بازداری افراد از اقدام به سفرهای نا امن با قایق های قاچاقچیان، سیاست های محافظت مرزی سختگیرانه ای دارد.

این سیاست استرالیا است که قایق های قاچاقچیان انسان را در صورتی که امکان امن این کار وجود داشته باشد، بازگرداند.

هر کسی که به صورت غیر قانونی با قایق به استرالیا سفر کرده باشد اجازه ماندن در استرالیا را نخواهد داشت.

متاسفانه افراد هنوز هم به واسطه تلاش برای آمدن به استرالیا از راهی غلط، پول خود را هدر می دهند و جان خود را به خطر می اندازند.

محافظت از مرزهای استرالیا و مبارزه با قاچاقچیان انسان تنها کار دولت استرالیا نیست؛ همه نقشی برای ایفا کردن در این خصوص دارند.

شما می توانید با اطلاع دادن به افراد داخل جامعه خود یا دوستانتان و خانواده ای که در خارج از استرالیا زندگی می کنند درباره سیاست های محافظتی مرزی قدرتمند استرالیا کمک کنید.

  • افراد را تشویق کنید به روشی درست، با ویزای استرالیا به استرالیا بیایند.
  • توضیح دهید که تلاش برای رسیدن به استرالیا به صورت غیر قانونی با قایق، بسیار خطرناک است و به معنای هدر رفتن پول و وقت است.
  • فعالیت های قاچاقچیان انسان را به سازمان دیدبان مرزی به شماره  1800009623 گزارش کنید. گزارش ها می توانند به صورت ناشناس ارائه شوند.

مرزهای استرالیا به روی مهاجران غیر قانونی بسته خواهد ماند

من سرلشکر کریگ فورینی هستم. به عنوان فرمانده جدید عملیات اقتدار مرزهای استرالیا، یک پیام ساده به هر فردی دارم که می خواهد با قایق به استرالیا سفر کند. تحت فرماندهی من، مرزهای استرالیا همچنان به روی مهاجران غیر قانونی بسته خواهد ماند. اگر اقدام به یک سفر غیر قانونی با قایق به استرالیا کنید، متوقف خواهید شد و به کشوری که از آن خارج شده اید یا کشور موطنتان، بازگردانده خواهید شد. استرالیا در محافظت از مرزهایش و جلوگیری از مرگ انسان ها در دریا جدی است. این روند تغییر نخواهد کرد. مرزهای استرالیا در کلیه روزهای سال کنترل می شوند، گشت زنی در آنها صورت می گیرد و از آن محافظت می شود، و نیروهای محافظت مرزی ما قدرتمند تر از هر زمان دیگر هستند

مرزهای استرالیا تقویت شده اند

مرزهای استرالیا تقویت شده اند

ظرف مدت پنج سالی که دولت استرالیا عملیات اقتدار مرزها را آغاز کرده است ما به صورت موفقیت آمیزی ورود قایق ها را متوقف کردیم و تهدید قاچاق چیان انسان به استرالیا را فرو نشاندیم.

مقامات استرالیایی نه تنها 33 قایق را رهگیری کردند 827 نفر را به نقطه مبدا خود باز گرداندند، بلکه ما با شرکای منطقه ای خود همکاری کرده ایم تا بیش از 70 اقدام مخاطره آمیز قاچاق چیان انسان را پیش از آنکه رخ دهند، مختل کنیم.

قاچاق انسان از طریق دریا همچنان تهدیدی پایدار برای ایمنی و امنیت مرزهای استرالیا محسوب می شود.

ورود اخیر قایق قاچاق چیان انسان از هشدار بجایی است که این تهدید به هیچ وجه از بین نرفته است.

این افراد به سرعت شناسایی، بازداشت و به موطن خود بازگردانده شدند.. هیچ کس در استرالیا اسکان پیدا نکرد.

و اگرچه این قایق به هدف خود دست نیافت، اما قاچاق چیان انسان از ورود آن به عنوان یک ابزار بازاریابی برای متقاعد کردن افراد درمانده برای سوار شدن به یکی از این قایق ها استفاده می کنند.

به حرف قاچاق چیان تبهکار گوش نکنید.

استرالیا منابع تجسس دریایی و هوایی بیشتری را به مبارزه با این تهدید اختصاص داده است.

اگر تلاش کنید تا به صورت غیر قانونی با قایق به استرالیا بیایید، متوقف خواهید شد.

سیاست های ما پیرامون محافظت از مرزها تغییری نکرده و نخواهند کرد.

ما در خصوص حاکمیت و امنیت ملت خود، سازش نخواهیم کرد.

ترتیبات مربوط به پردازش منطقه ای ادامه خواهد یافت و هر کس که مشمول انجام پردازش منطقه ای شود در استرالیا اسکان نخواهد یافت.

اجراء عملیات اقتدر مرزها پیام قدرتمندی را به قاچاق چیان انسان و آنهایی که در آینده از خدمات آنها استفاده می کنند، می فرستد. عزم دولت استرالیا در محافظت از مرزهای ما، مبارزه با قاچاق انسان و جلوگیری از مرگ انسان ها در دریا راسخ تر از هر زمان دیگر است.

تغییری در سیاست استرلیا دربازگرداندن قایقها بوجود نیامده است

هرکس سعی کند که بطور غیرقانونی و با قایق به استرالیا بیاید، ردیابی، متوقف گردیده و با رعایت ایمنی از آبهای استرالیا اخراج میگردد. این قوانین برای همگان است. استثنایی وجود ندارد.