خارج از استرالیا

استرالیا توانایی های محافظت از مرزهایش را تقویت کرده است. هر فردی که تلاش کند به صورت غیر قانونی با قایق به استرالیا سفر کند، شناسایی و رهگیری شده و بازگردانده خواهد شد.

مرزهای استرالیا به روی مهاجرت های غیر قانونی دریایی بسته شده است

هر فردی که تلاش کند با یک قایق غیر قانونی به استرالیا سفر کند به نقطه خروج خود باز گردانده خواهد شد، به موطن خود باز گردانده خواهد شد یا به کشور دیگری انتقال خواهد یافت.

هر کسی که به صورت غیر قانونی با قایق به استرالیا سفر کرده باشد اجازه ماندن در استرالیا را نخواهد داشت

سیاست های سختگیرانه محافظت مرزی استرالیا برای محافظت از مرزهای استرالیا، مبارزه با قاچاق انسان و بازداری افراد از اقدام به سفرهای خطرناک با قایق در سرتاسر اقیانوس طراحی شده اند.

دروغ های قاچاقچیان انسان را باور نکنید

قاچاقچیان انسان وعده های نادرست استقرار در داخل استرالیا می دهند تا افراد را متقاعد کنند پول خود را به آنها بدهند. دروغ های آنها را باور نکنید. واقعیت آن است که هیچ فردی که به قاچاقچیان انسان برای سفر غیر قانونی به استرالیا با قایق پول پرداخت می کند آنچه را که برای آن پول داده، دریافت نخواهد کرد.

قاچاقچیان انسان به فکر امنیت یا آینده شما نیستند. آنها فقط دنبال پول شما هستند.

امن و قانونی سفر کنید

تنها یک راه برای ورود به استرالیا وجود دارد؛ ویزای استرالیا.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره گزینه های خود برای انجام سفری امن و قانونی به استرالیا از این وبسایت دیدن کنید وبسایت دپارتمان کشور .

مرزهای استرالیا تقویت شده اند

مرزهای استرالیا تقویت شده اند

ظرف مدت پنج سالی که دولت استرالیا عملیات اقتدار مرزها را آغاز کرده است ما به صورت موفقیت آمیزی ورود قایق ها را متوقف کردیم و تهدید قاچاق چیان انسان به استرالیا را فرو نشاندیم.

مقامات استرالیایی نه تنها 33 قایق را رهگیری کردند 827 نفر را به نقطه مبدا خود باز گرداندند، بلکه ما با شرکای منطقه ای خود همکاری کرده ایم تا بیش از 70 اقدام مخاطره آمیز قاچاق چیان انسان را پیش از آنکه رخ دهند، مختل کنیم.

قاچاق انسان از طریق دریا همچنان تهدیدی پایدار برای ایمنی و امنیت مرزهای استرالیا محسوب می شود.

ورود اخیر قایق قاچاق چیان انسان از هشدار بجایی است که این تهدید به هیچ وجه از بین نرفته است.

این افراد به سرعت شناسایی، بازداشت و به موطن خود بازگردانده شدند.. هیچ کس در استرالیا اسکان پیدا نکرد.

و اگرچه این قایق به هدف خود دست نیافت، اما قاچاق چیان انسان از ورود آن به عنوان یک ابزار بازاریابی برای متقاعد کردن افراد درمانده برای سوار شدن به یکی از این قایق ها استفاده می کنند.

به حرف قاچاق چیان تبهکار گوش نکنید.

استرالیا منابع تجسس دریایی و هوایی بیشتری را به مبارزه با این تهدید اختصاص داده است.

اگر تلاش کنید تا به صورت غیر قانونی با قایق به استرالیا بیایید، متوقف خواهید شد.

سیاست های ما پیرامون محافظت از مرزها تغییری نکرده و نخواهند کرد.

ما در خصوص حاکمیت و امنیت ملت خود، سازش نخواهیم کرد.

ترتیبات مربوط به پردازش منطقه ای ادامه خواهد یافت و هر کس که مشمول انجام پردازش منطقه ای شود در استرالیا اسکان نخواهد یافت.

اجراء عملیات اقتدر مرزها پیام قدرتمندی را به قاچاق چیان انسان و آنهایی که در آینده از خدمات آنها استفاده می کنند، می فرستد. عزم دولت استرالیا در محافظت از مرزهای ما، مبارزه با قاچاق انسان و جلوگیری از مرگ انسان ها در دریا راسخ تر از هر زمان دیگر است.

استرالیا توانایی های محافظت از مرزهایش را تقویت کرده است

نیروی مرزی استرالیا، نیروی دریایی و هوایی به تلاش های خود برای اطمینان از شناسایی و رهگیری هر کشتی مشکوکی که به قلمروی استرالیا نزدیک می شود، شدت بخشیده اند.

مرزهای استرالیا بر روی مهاجرت غیرقانونی بسته است

مرزهای استرالیا به روی هرکسی که سعی کند غیرقانونی به اینجا بیاید بسته است و بسته خواهد ماند.

از آخرین باری که آخرین قایق قاچاقبری انسان توانست به استرالیا برسد سه سال گذشته است و مرزهای ما از هر زمان دیگری مستحکم تر است.

هر کسی که سعی کند با قایق وغیر قانونی به استرالیا بیاید برگردانده می شود و به کشور خود بازگردانده می شود.

فریب قاچاقبران انسان را نخورید. آنها برای اینکه پولتان را بگیرند به شما همه چیز می گویند.

هیچ نفع مالی با آمدن به استرالیا به صورت غیرقانونی بدست نمی آید.

توافق ما برای اسکان پناهندگان در آمریکا تنها برای یک باراست و هیچگاه تکرا نمی شود.

هرگز هیچ یک از افرادی که در مراکز بررسی تقاضا در خارج از استرالیا هستند، در استرالیا اسکان داده نخواهند شد.

تلاش برای رسیدن به استرالیا بصورت غیر قانونی بی فایده و بی نهایت خطرناک است.

شما گیرخواهید افتاد و برگردانده خواهید شد.

تغییری در سیاست استرلیا دربازگرداندن قایقها بوجود نیامده است

هرکس سعی کند که بطور غیرقانونی و با قایق به استرالیا بیاید، ردیابی، متوقف گردیده و با رعایت ایمنی از آبهای استرالیا اخراج میگردد. این قوانین برای همگان است. استثنایی وجود ندارد.