خارج از استرالیا

استرالیا توانایی های محافظت از مرزهایش را تقویت کرده است. هر فردی که تلاش کند به صورت غیر قانونی با قایق به استرالیا سفر کند، شناسایی و رهگیری شده و بازگردانده خواهد شد.

مرزهای استرالیا به روی مهاجرت های غیر قانونی دریایی بسته شده است

هر فردی که تلاش کند با یک قایق غیر قانونی به استرالیا سفر کند به نقطه خروج خود باز گردانده خواهد شد، به موطن خود باز گردانده خواهد شد یا به کشور دیگری انتقال خواهد یافت.

هر کسی که به صورت غیر قانونی با قایق به استرالیا سفر کرده باشد اجازه ماندن در استرالیا را نخواهد داشت

سیاست های سختگیرانه محافظت مرزی استرالیا برای محافظت از مرزهای استرالیا، مبارزه با قاچاق انسان و بازداری افراد از اقدام به سفرهای خطرناک با قایق در سرتاسر اقیانوس طراحی شده اند.

دروغ های قاچاقچیان انسان را باور نکنید

قاچاقچیان انسان وعده های نادرست استقرار در داخل استرالیا می دهند تا افراد را متقاعد کنند پول خود را به آنها بدهند. دروغ های آنها را باور نکنید. واقعیت آن است که هیچ فردی که به قاچاقچیان انسان برای سفر غیر قانونی به استرالیا با قایق پول پرداخت می کند آنچه را که برای آن پول داده، دریافت نخواهد کرد.

قاچاقچیان انسان به فکر امنیت یا آینده شما نیستند. آنها فقط دنبال پول شما هستند.

امن و قانونی سفر کنید

تنها یک راه برای ورود به استرالیا وجود دارد؛ ویزای استرالیا.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره گزینه های خود برای انجام سفری امن و قانونی به استرالیا از این وبسایت دیدن کنید وبسایت دپارتمان کشور .

سیاست های سختگیرانه محافظت مرزی استرالیا تغییر نخواهند کرد

حت فرماندهی من، هر یک از قایق های قاچاقچیان که به استرالیا نزدیک شود

.متوقف و بازگردانده خواهد شد

.این رویه تغییر نخواهد کرد

.قاچاقچیان انسان از تدابیر دفاعی ما عبور نخواهند کرد

.نه هنگامی که من در این مسئولیت هستم

جان خود را برای هیچ به خطر نیندازید. مرزهای استرالیا رسوخ ناپذیرند

_من فرمانده عملیات اقتدار مرزها هستم 

عملیات نظامی استرالیا برای مبارزه با قاچاقچیان انسان

.و سفر غیر قانونی با قایق به استرالیا

توانایی های دفاعی و ضد قاچاقچیان انسان مابسیار قوی هستند

.و بسیار قوی خواهند ماند

.به قاچاقچیان انسان اعتماد نکنید

.آنها جنایتکارانی هستند که می خواهند شما را استثمار کنند

.زندگی خود را برای هیچ به خطر نیندازید

به قاچاقچیان انسان اعتماد نکنید. شما بازگردانده خواهید شد

عملیات نظامی استرالیا برای مبارزه با قاچاقچیان انسان

.در آینده تحت فرماندهی من ادامه خواهد یافت

تحت نظارت من، اگر تلاش کنید تا یک مسافرت غیر قانونی با قایق به استرالیا انجام دهید

.رهگیری و بازگردانده خواهید شد

.قاچاقچیان انسان سر شما کلاه می گذارند

.زندگی خود و خانواده خود را در دستان این جنایتکاران قرار ندهید

تغییری در سیاست استرلیا دربازگرداندن قایقها بوجود نیامده است

هرکس سعی کند که بطور غیرقانونی و با قایق به استرالیا بیاید، ردیابی، متوقف گردیده و با رعایت ایمنی از آبهای استرالیا اخراج میگردد. این قوانین برای همگان است. استثنایی وجود ندارد.