عملیات سرحدات مستقل

حكومت آسترالیا به محافظت سرحدات آسترالیا، مجادله با قاچاقبران انسان در منطقۀ ما و جلوگیری مردم از به خطر انداختن زندگی شان در بحر متعهد است.

عملیات سرحدات مستقل (Operation Sovereign Borders) یک عملیات امنيتی سرحدی به رهبری نظامی است که در سال ٢٠١٣ بخاطر اجراى اين تعهد تاسیس گردید.

نور ډیر ومومه