ඕස්ට්‍රේලියාව තුළදී

ඔස්ට්රේලියාව තම දේශ සීමා ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කර ඇත. නීති විරෝධී ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවට බෝට්ටුවෙන් ගමන් කිරීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම කෙනෙක් හඳුනාගෙන, හසුකරගෙන හරවා එවනු ඇත.

නීතිවිරෝධී සමුද්‍ර සංක්‍රමණයට ඔස්ට්‍රේලියානු දේශ සීමා වසා ඇත

මිනිස් ජාවාරමට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට, ඔස්ට්‍රේලියාවට නීති විරෝධී සංක්‍රමණය වැලැක්වීමට හා මිනිස් ජාවාරම් බෝට්ටුවලින් අනාරක්ෂිතව ගමන් කිරීම අවහිර කිරීමට ඔස්ට්‍රේලියාව සතුව දැඩි දේශ සීමා ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති ඇත.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රතිපත්තිය වන්නේ, ආරක්ෂිතව කළ හැකි විට මිනිස් ජාවාරම් බෝට්ටු ආපසු හරවා යැවීමයි.

නීති විරෝධී ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවට ගමන් කරන කිසිවෙකුට ඕස්ට්රේලියාවේ රැඳී සිටීමට ඉඩ නොදේ.

අවාසනාවන්ත ලෙස, වැරදි ආකාරයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සහ කිරීමට මිනිසුන් මුදල් නාස්ති කරමින් හා ජීවිත අනතුරේ හෙලමින් සිටී.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ දේශසීමා ආරක්ෂා කිරීම සහ මිනිස් ජාවාරාමට එරෙහිව කටයුතු කිරීම ඔස්ට්‍රේලියානු රජයේ කාර්යයක් පමණක් නොවේ; සැම දෙනාටම එහි භූමිකාවක් ඇත.

ඔබට, ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශක්තිමත් දේශසීමා ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව ඔබගේ ප්‍රජාවේ අයට හෝ මිතුරන්ට හා විදේශවල ජීවත්වන පවුලේ අයට පැවසීමෙන් මේ සඳහා සහය විය හැකිය.

  • ඔස්ට්‍රේලියානු වීසා ලබාගෙන, නිවැරදි ආකාරයට ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට අන් අයට දිරිදෙන්න.
  • බෝට්ටුවෙන් නීති විරෝධී ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සහ දැරීම ඉතා අනතුරුදායක බවත් කාලය හා මුදල් අපතේ හැරීමක් බවත් ඔවුන්ට පහදා දෙන්න.
  • මිනිස් ජාවාරම් කටයුතු පිළිබඳව 1800 009 623 ඔස්සේ දේශ සීමා ආරක්ෂක අංශයට දැනුම් දෙන්න. වාර්තා නිර්නාමික ලෙස සැපයිය හැකිය.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැඩි දේශසීමා ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති වෙනස් නොවනු ඇත

ඕස්ට්‍රේලියාවට එන ඕනෑම මිනිස් ජාවාරම් බෝට්ටුවක්, මගේ ආඥාව යටතේ නවතා ආපසු යවනු ඇත.
 

මෙය වෙනස් නොවේ.
 

මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්හට අපේ රැකවල් විනිවිද යා නොහැක.
 

මා වැඩබලන තෙක් නොහැක.

නිකරුනේ ඔබේ ජීවිතය අනතුරේ හෙලන්න එපා - ඕස්ට්රේලියාවේ දේශ සීමා දැඩි ලෙස ශක්තිමත්ය

මම ස්වෛරී දේශ සීමා මෙහෙයුමේ ආඥාපති වෙමි.
 

ඕස්ට්‍රේලියාවේ හමුදා යොදවා මිනිස් ජාවාරම්කරුවන් සහ නීතිවිරෝධී බෝට්ටු ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීම නවතමි.
 

මිනිස් ජාවාරමට එරෙහි අපේ හැකියා සහ රැකවල් ඉතා ශක්තිමත්ය. ඒවා එසේම පවතිනු ඇත.
 

මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්ව විශ්වාස කරන්න එපා.
 

ඔවුන් ඔබව සූරා කෑමට සිටින අපරාධකරුවන්.
 

නිකරුණේ ඔබේ ජීවිතය අනතුරේ හෙලන්න එපා.

මිනිස් ජාවාරම් කරුවන් විශ්වාස කරන්න එපා - ඔබව ආපසු හරවා යවනු ඇත

මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්ට එරෙහි ඕස්ට්‍රේලියාවේ හමුදා මෙහෙයුම් මගේ ආඥාව යටතේ මතුවටත් සිදුවනු ඇත.
 

ඔබ නීති විරෝධී බෝට්ටු සවාරියකින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඒමට තැත්කළහොත් ඔබව මගදී අල්ලා ආපසු යවනු ඇත.
 

මිනිස් ජාවාරම්කරුවෝ ඔබව සූරාකති.
 

ඔබේ සහ ඔබේ පවුලේ ජීවිත මෙම අපරාධකරුවන් අතට පත් කරන්න එපා.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ බෝට්ටු හරවා යැවීමේ ප්‍රතිපත්තියට කිසිදු වෙනසක් වී නැත

නීතිවිරෝධී විදිහට බෝට්ටු මගින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගමන් කිරීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම කෙනෙකු සොයා ගැනීමට, අතරමග නැවැත්වීමට මෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියානු මුහුදු කලාපයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. මෙම නීති හැම දෙනාටම වළංගු වේ. කාටවත් සහනයක් හිමි නොවේ.