ඕස්ට්‍රේලියාව තුළදී

ඔස්ට්රේලියාව තම දේශ සීමා ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කර ඇත. නීති විරෝධී ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවට බෝට්ටුවෙන් ගමන් කිරීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම කෙනෙක් හඳුනාගෙන, හසුකරගෙන හරවා එවනු ඇත.

නීතිවිරෝධී සමුද්‍ර සංක්‍රමණයට ඔස්ට්‍රේලියානු දේශ සීමා වසා ඇත

මිනිස් ජාවාරමට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට, ඔස්ට්‍රේලියාවට නීති විරෝධී සංක්‍රමණය වැලැක්වීමට හා මිනිස් ජාවාරම් බෝට්ටුවලින් අනාරක්ෂිතව ගමන් කිරීම අවහිර කිරීමට ඔස්ට්‍රේලියාව සතුව දැඩි දේශ සීමා ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති ඇත.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රතිපත්තිය වන්නේ, ආරක්ෂිතව කළ හැකි විට මිනිස් ජාවාරම් බෝට්ටු ආපසු හරවා යැවීමයි.

නීති විරෝධී ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවට ගමන් කරන කිසිවෙකුට ඕස්ට්රේලියාවේ රැඳී සිටීමට ඉඩ නොදේ.

අවාසනාවන්ත ලෙස, වැරදි ආකාරයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සහ කිරීමට මිනිසුන් මුදල් නාස්ති කරමින් හා ජීවිත අනතුරේ හෙලමින් සිටී.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ දේශසීමා ආරක්ෂා කිරීම සහ මිනිස් ජාවාරාමට එරෙහිව කටයුතු කිරීම ඔස්ට්‍රේලියානු රජයේ කාර්යයක් පමණක් නොවේ; සැම දෙනාටම එහි භූමිකාවක් ඇත.

ඔබට, ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශක්තිමත් දේශසීමා ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව ඔබගේ ප්‍රජාවේ අයට හෝ මිතුරන්ට හා විදේශවල ජීවත්වන පවුලේ අයට පැවසීමෙන් මේ සඳහා සහය විය හැකිය.

  • ඔස්ට්‍රේලියානු වීසා ලබාගෙන, නිවැරදි ආකාරයට ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට අන් අයට දිරිදෙන්න.
  • බෝට්ටුවෙන් නීති විරෝධී ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සහ දැරීම ඉතා අනතුරුදායක බවත් කාලය හා මුදල් අපතේ හැරීමක් බවත් ඔවුන්ට පහදා දෙන්න.
  • මිනිස් ජාවාරම් කටයුතු පිළිබඳව 1800 009 623 ඔස්සේ දේශ සීමා ආරක්ෂක අංශයට දැනුම් දෙන්න. වාර්තා නිර්නාමික ලෙස සැපයිය හැකිය.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේශසීමා ශක්තිමත් කර ඇත

h2>ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේශසීමා ශක්තිමත් කර ඇත

ඔස්ට්‍රේලියානු රජය ස්වෛරී දේශසීමා මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කළ වසර පහ තුළ, අපි සාර්ථකව බෝට්ටු පැමිණීම නවතා ඇති අතර ඔස්ට්‍රේලියාවට තිබූ මිනිස් ජාවාරම් තර්ජනය යටපත් කර ඇත්තෙමු.

ඔස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් යාත්‍රා 33 ක් අතරමඟදී නැවැත්වුවා පමණක් නොව, මිනිසුන් 827 දෙනෙකු ඔවුන් පැමිණි ස්ථානයටම ආපසු හරවා යැවූ අතර අපගේ කලාපීය හවුල්කරුවන් සමග එක්ව පිටවීමට පෙර මිනිස් ජාවාරම් ව්‍යාපාර 70 කට අධික සංඛ්යාවක් කඩාකප්පල් කර දැමූවෙමු.

සමුද්‍ර මිනිස් ජාවාරම තවමත් දිගින් දිගටම පවතින තර්ජනයක් ඕස්ට්රේලියාවේ දේශ සීමා වල ප්රවේශමට සහ ආරක්ෂාවට එල්ල කරයි.

මෑතකදී වියට්නාමයේ සිට පැමිණි මිනිස් ජාවාරම් බෝට්ටුව මෙම තර්ජනය අවසන් වී නොමැති බවට කෙරෙන කාලීන සිහිපත් කිරීමකි.

මේ පුද්ගලයන් ඉක්මණින්ම හසු කරගෙන, රඳවා තබා, ආපසු හරවා යැවිණි. කිසිවෙකුට ඔස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි වීමට ඉඩ නොලැබිණි.

මෙම බෝට්ටුව අසාර්ථක වූ අතර, මිනිස් ජාවාරම්කරුවන් මෙම බෝට්ටුවේ පැමිණීම අලෙවිකරණ උපක්රමයක් ලෙස අනෙක් ගොදුරු කර ගත හැකි මිනිසුන් බෝට්ටුවකට නැඟීමට පොළඹවා ගැනීම සඳහා යොදා ගනී.

සාපරාධී මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්හට සවන් නොදෙන්න.

ඔස්ට්‍රේලියාව මෙම තර්ජනයට මුහුණ දීමට අතිරේක සමුද්‍ර සහ ගුවන් නිරීක්ෂණ සම්පත් යොදවා ඇත.

ඔබ නීති විරෝධී ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවට බෝට්ටුවකින් පැමිණීමට තැත් කළහොත්, ඔබව නවත්වනු ඇත.

අපගේ දේශ සීමා ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වී නොමැති අතර ඉදිරියට වෙනස් වන්නේද නැත.

අපගේ රටේ ස්වෛරීත්වයට සහ ආරක්ෂාවට හානියක් වන කිසිවක් සිදුවීමට අපි ඉඩ නොතබමු.

කලාපීය වශයෙන් කෙරෙන තේරීම් කටයුතු ඉදිරියටත් සිදු කෙරෙනු ඇති අතර කලාපීය තේරීම් කටයුතුවලට භාජනය නොවූ කිසිවෙකුට නැවත ඔස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි විය නොහැකිය.

ස්වෛරී දේශ සීමා මෙහෙයුම ශක්තිමත් කිරීම මගින් ප්රභල පණිවිඩයක් මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්ට සහ. අපගේ දේශ සීමා ආරක්ෂා කරගැනීමට, මිනිස් ජාවාරමට එරෙහිව සටන් කිරිමට, සහ සමුද්රයේ සිදුවන මරණ වැලැක්වීමට ඔස්ට්‍රේලියානු රජයේ ඇති අධිෂ්ඨානය පෙරටත් වඩා සවිමත් ය.

ඔස්ට්රේලියාව තම දේශ සීමා ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කර ඇත.

ඔස්ට්රේලියානු දේශ සීමා ආරක්ෂක අංශය, නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව ඔස්ට්රේලියානු භූමියට ඇතුළු වන ඕනෑම සැක කටයුතු යාත්රාවක් හඳුනාගෙන හසු කරගැනීම තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයන් වැඩි කර ඇත.

නීතිවිරෝධී සංක්‍රමණය සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවට දේශසීමා දැන් වසා ඇත

ඕස්ට්‍රේලියාවට නීතිවිරෝධී ලෙස පැමිණීමට උත්සාහ කරන ඔනෑම අයෙකුට එහි දේශසීමා වසා ඇති අතර දිගටම එසේ වසා තැබෙනු ඇත.

අවසාන මිනිස් ජාවාරම් බෝට්ටුව ඕස්ට්‍රේලියාවට වෙත පැමිණ දැනට වසර තුනක් ගතවී ඇති අතර අපගේ දේශසීමා දැන් වෙන කිසිදාකටත් වඩා ශක්තිමත්ය.

ඕස්ට්‍රේලියාවට වෙත නීති විරෝධී ලෙස පැමිණීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම අයෙකුව නැවත හරවා යැවීම හෝ නැවත සිය රටට යැවීම කරනු ඇත.

මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්ට රැවටෙන්න එපා. ඔබගෙන් මුදල් ලබාගැනීම සඳහා ඔවුන් ඔබට ඕනෑම දෙයක් කියනු ඇත.

ඕස්ට්‍රේලියාවට වෙත නීතිවිරෝධීව පැමිණීමට උත්සාහ කිරීම මගින් ඔබට කිසිදු ආර්ථික වාසියක් නොලැබෙනු ඇත.

සරණාගතයන් ඇමෙරිකාවේ නැවත පදිංචි කිරීම සඳහාවූ අපගේ වැඩපිළිවෙල එක් වරක් පමණක් සිදුවන දෙයක් වන අතර නැවත කිසිදිනක සිදු නොවේ.

ප්‍රාදේශීය සැකසුම් මධ්‍යස්ථානවල සිටින කිසිම අයෙකුව නැවත ඕස්ට්‍රේලියාවට පදිංචි නොකරනු ඇත.

ඕස්ට්‍රේලියාවට වෙත නීතිවිරෝධී ලෙස පැමිණීමට උත්සාහ කිරීම තේරුමක් නැති සහ ඉතාම භයංකාර දෙයකි.

ඔබව අල්ලාගෙන නැවත හරවා යවනු ඇත.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ බෝට්ටු හරවා යැවීමේ ප්‍රතිපත්තියට කිසිදු වෙනසක් වී නැත

නීතිවිරෝධී විදිහට බෝට්ටු මගින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගමන් කිරීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම කෙනෙකු සොයා ගැනීමට, අතරමග නැවැත්වීමට මෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියානු මුහුදු කලාපයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. මෙම නීති හැම දෙනාටම වළංගු වේ. කාටවත් සහනයක් හිමි නොවේ.