அவுஸ்திரேலியாவில்

அவுஸ்திரேலியா தனது எல்லைப்பாதுகாப்பு வல்லமையைப் பலப்படுத்தியுள்ளது. படகு மூலம் சட்டவிரோதமாக அவுஸ்திரேலியாவுக்குப் பயணிக்க எத்தனிக்கும் எவராயினும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு,வழிமறிக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்படுவர்.

அவுஸ்திரேலியாவின் எல்லைகள் சட்டவிரோத கடல்வழி குடியேற்றத்திற்கு மூடப்பட்டுள்ளன   

ஆட்கடத்தலை முடிவுக்குக் கொண்டு வரவும், சட்டவிரோத கடல்வழி குடியேற்றத்தைத் தடுப்பதற்கும், ஆட்கடத்தல் படகுகளில் மக்கள் பாதுகாப்பற்ற பயண ங்கள் மேற்கொள்வதைத் தடுப்பதற்கும், அவுஸ்திரேலியா கடும் எல்லைப் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது.

ஆட்கடத்தல் படகுகளை, பாதுகாப்பான சூழ்நிலையின் கீழ் திருப்பி அனுப்புவது என்பது அவுஸ்திரேலியாவின் கொள்கையாகும்.

படகு மூலம் அவுஸ்திரேலியா வர முற்படும் எவரும் அவுஸ்திரேலியாவில் தங்கியிருக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டர்கள்

துரதிஷ்டவசமாக மக்கள் இன்னமும் தமது பணத்தை விரயம் செய்வதுடன், உயிரைப் பணயம் வைத்து தவறான வழியில் அவுஸ்திரேலியாவை வந்தடைய முயற்சிக்கிறார்கள்.

அவுஸ்திரேலியாவின் எல்லைகளைப் பாதுகாப்பதும், ஆட்கடத்தலைத் தடுப்பதும் அவுஸ்திரேலிய அரசின் பணி மட்டுமல்ல. ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் இதில் பங்குண்டு.

நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் சமூகத்திடம், அல்லது வெளிநாட்டில் வாழும் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடம், அவுஸ்திரேலியாவின் கடுமையான எல்லைப் பாதுகாப்பு விதிகள் தொடர்பில் எடுத்துரைக்கலாம்.

  • அவுஸ்திரேலிய விசா பெற்று சரியான வழியில் அவுஸ்திரேலியா வருவதற்கு மக்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள்.
  • சட்டவிரோதமாக படகு மூலம் அவுஸ்திரேலியா வரமுற்படுவது பணவிரயம் மற்றும் நேரவிரயம் என்பதுடன் மிக ஆபத்தானது என்பதை விளக்கிக்கூறுங்கள்.
  • ஆட்கடத்தல் தொடர்பிலான செயற்பாடுகளை 1800 009 623 என்ற இலக்கத்தினூடாக Border Watch-எல்லைக் கண்காணிப்பு பிரிவினருக்கு அறியத்தாருங்கள். உங்களது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தாமலேயே இத்தகவலை நீங்கள் வழங்கலாம்.

ஆஸ்திரேலியாவின் கடுமையான எல்லைப் பாதுகாப்பு கொள்கைகள் மாறாது

ஆஸ்திரேலியாவை நெருங்கும் எந்தவொரு ஆட்கடத்தல் படகும் என்னுடைய கட்டளையின்கீழ், நிறுத்தப்பட்டு திருப்பியனுப்பப்படும்.

இது மாறாது.

ஆட்கடத்தல்காரர்களால் எமது பாதுகாப்புக்களை மீறி உள்ளே வர முடியாது.

நான் பொறுப்பில் இருக்கும்போது அது நடக்காது.

உங்கள் வாழ்க்கையை அநாவசியமாக பணயம் வைக்க வேண்டாம் - ஆஸ்திரேலியாவின் எல்லைகள் மிக உறுதியானவை

நான்தான் Operation Sovereign Borders எனப்படும்

ஆட்கடத்தல் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கான சட்டவிரோத படகுப் பயணத்தைத் தடுப்பதற்காக

ஆஸ்திரேலிய இராணுவத் தலைமையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கையின் கட்டளை அதிகாரி.

ஆட்கடத்தல் நடவடிக்கையைத் தடுப்பதற்கான எமது வல்லமை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உறுதியானவை.

அவை அப்படியேதான் இருக்கும்.

ஆட்கடத்தல்காரர்களை நம்பவேண்டாம்.

தமது சுயநலத்திற்காக உங்களைப் பயன்படுத்தும் குற்றவாளிகள் அவர்கள்.

அநாவசியமாக உங்கள் வாழ்க்கையை ஆபத்திற்குள்ளாக்க வேண்டாம்.

ஆட்கடத்தல்காரர்களை நம்ப வேண்டாம் - நீங்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுவீர்கள்

ஆட்கடத்தலைத் தடுப்பதற்காக ஆஸ்திரேலிய இராணுவத் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கை என்னுடைய கட்டளையின் கீழ் எதிர்காலத்திலும் தொடரும்.

நான் இப்பொறுப்பில் இருக்கும்போது நீங்கள் சட்டவிரோத படகுப்பயணம் மூலம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரமுயன்றால் நீங்கள் இடைமறிக்கப்பட்டு திருப்பியனுப்பப்படுவீர்கள்.

ஆட்கடத்தல்காரர்கள் உங்களை ஏமாற்றி பணம்பறித்துவிடுவார்கள்.

உங்களது வாழ்க்கையை அல்லது உங்கள் குடும்பத்தினரின் வாழ்க்கையை இந்த குற்றவாளிகளின் கைகளில் கொடுக்காதீர்கள்.

படகைத் திருப்பி அனுப்பும் அவுஸ்திரேலியாவின் கொள்கை மாறாது

சட்டவிரோதமாக படகுமூலம் ஆஸ்திரேலியாவுக்குப் பயணிக்க எத்தனிக்கும் எந்த ஒரு நபரும், கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, இடை மறிக்கப்படுவதுடன், ஆஸ்திரேலிய கடற்பரப்பிலிருந்து பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தப்படுவார். இந்த விதிகள் எல்லோருக்கும் பொருந்தும்; விதிவிலக்குகள் கிடையாது.