அவுஸ்திரேலியாவுக்கு வெளியில்

அவுஸ்திரேலியா தனது எல்லைப்பாதுகாப்பு வல்லமையைப் பலப்படுத்தியுள்ளது. படகு மூலம் சட்டவிரோதமாக அவுஸ்திரேலியாவுக்குப் பயணிக்க எத்தனிக்கும் எவராயினும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, வழிமறிக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்படுவர்.

அவுஸ்திரேலியாவின் எல்லைகள் சட்டவிரோத கடல்வழி குடியேற்றத்திற்கு மூடப்பட்டுள்ளன   

சட்டவிரோத படகு மூலம் அவுஸ்திரேலியாவுக்குப் பயணிக்க எத்தனிக்கும் எவராயினும் வழிமறிக்கப்படுவதுடன் தாம் புறப்பட்டு வந்த நாட்டுக்கு அல்லது அவர்களது சொந்த நாட்டுக்குத் திருப்பி அனுப்பப்படுவார்கள். அல்லது வேறொரு நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள்.

சட்டவிரோதமாக படகு மூலம் அவுஸ்திரேலியா வரும் எவரும் அவுஸ்திரேலியாவில் தங்கியிருக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்

அவுஸ்திரேலிய எல்லைகளைப் பாதுகாக்கும் நோக்கிலும், ஆட்கடத்தலை நிறுத்துவதற்காகவும், மக்கள் கடல் ஊடாக உயிரைப் பணயம் வைத்து படகுப் பயணங்களை மேற்கொள்வதைத் தடுப்பதற்காகவும், அவுஸ்திரேலியாவின் கடுமையான எல்லைப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆட்கடத்தல்காரர்களின் பொய்களை நம்பாதீர்கள்

ஆட்கடத்தல்காரர்கள் மக்களிடமிருந்து பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, படகுவழி சென்று அவுஸ்திரேலியாவில் குடியேற முடியும் என்ற பொய்யான வாக்குறுதிகளை வழங்குகிறார்கள். ஆனால் அவர்களது பொய்களை நம்பாதீர்கள். சட்டவிரோத படகுப் பயணத்திற்காக பணம் செலுத்தும் எவரும் தாம் நினைத்த இடத்தை வந்தடைய முடியாது என்பதே உண்மையாகும்.

ஆட்கடத்தல்காரர்களுக்கு உங்களது பாதுகாப்பைப் பற்றியோ எதிர்காலத்தைப் பற்றியோ அக்கறையில்லை. அவர்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் பணம் மட்டுமே.

பாதுகாப்பாக மற்றும் சட்டரீதியாக பயணம் செய்யுங்கள்

அவுஸ்திரேலியாவிற்குள் வருவதற்கு ஒரேயொரு வழி மாத்திரமே உள்ளது. அவுஸ்திரேலிய விசாவுடன் வருவதே அந்த வழியாகும்.

பாதுகாப்பாகவும் சட்டரீதியாகவும் அவுஸ்திரேலியா வருவதற்கான வழிகள் தொடர்பில் மேலதிகமாக அறிந்துகொள்ள என்ற உள்துறை அமைச்சின் இணையத்தளத்திற்குச் செல்லுங்கள். .

ஆஸ்திரேலியாவின் கடுமையான எல்லைப் பாதுகாப்பு கொள்கைகள் மாறாது

ஆஸ்திரேலியாவை நெருங்கும் எந்தவொரு ஆட்கடத்தல் படகும் என்னுடைய கட்டளையின்கீழ், நிறுத்தப்பட்டு திருப்பியனுப்பப்படும்.

இது மாறாது.

ஆட்கடத்தல்காரர்களால் எமது பாதுகாப்புக்களை மீறி உள்ளே வர முடியாது.

நான் பொறுப்பில் இருக்கும்போது அது நடக்காது.

உங்கள் வாழ்க்கையை அநாவசியமாக பணயம் வைக்க வேண்டாம் - ஆஸ்திரேலியாவின் எல்லைகள் மிக உறுதியானவை

நான்தான் Operation Sovereign Borders எனப்படும்

ஆட்கடத்தல் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கான சட்டவிரோத படகுப் பயணத்தைத் தடுப்பதற்காக

ஆஸ்திரேலிய இராணுவத் தலைமையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கையின் கட்டளை அதிகாரி.

ஆட்கடத்தல் நடவடிக்கையைத் தடுப்பதற்கான எமது வல்லமை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உறுதியானவை.

அவை அப்படியேதான் இருக்கும்.

ஆட்கடத்தல்காரர்களை நம்பவேண்டாம்.

தமது சுயநலத்திற்காக உங்களைப் பயன்படுத்தும் குற்றவாளிகள் அவர்கள்.

அநாவசியமாக உங்கள் வாழ்க்கையை ஆபத்திற்குள்ளாக்க வேண்டாம்.

ஆட்கடத்தல்காரர்களை நம்ப வேண்டாம் - நீங்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுவீர்கள்

ஆட்கடத்தலைத் தடுப்பதற்காக ஆஸ்திரேலிய இராணுவத் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கை என்னுடைய கட்டளையின் கீழ் எதிர்காலத்திலும் தொடரும்.

நான் இப்பொறுப்பில் இருக்கும்போது நீங்கள் சட்டவிரோத படகுப்பயணம் மூலம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரமுயன்றால் நீங்கள் இடைமறிக்கப்பட்டு திருப்பியனுப்பப்படுவீர்கள்.

ஆட்கடத்தல்காரர்கள் உங்களை ஏமாற்றி பணம்பறித்துவிடுவார்கள்.

உங்களது வாழ்க்கையை அல்லது உங்கள் குடும்பத்தினரின் வாழ்க்கையை இந்த குற்றவாளிகளின் கைகளில் கொடுக்காதீர்கள்.

படகைத் திருப்பி அனுப்பும் அவுஸ்திரேலியாவின் கொள்கை மாறாது

சட்டவிரோதமாக படகுமூலம் ஆஸ்திரேலியாவுக்குப் பயணிக்க எத்தனிக்கும் எந்த ஒரு நபரும், கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, இடை மறிக்கப்படுவதுடன், ஆஸ்திரேலிய கடற்பரப்பிலிருந்து பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தப்படுவார். இந்த விதிகள் எல்லோருக்கும் பொருந்தும்; விதிவிலக்குகள் கிடையாது.