Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới

Chính phủ Úc cam kết bảo vệ biên giới Úc, chống nạn đưa người di cư trái phép trong khu vực của chúng tôi, và ngăn chặn người dân mạo hiểm tính mạng của họ trên biển.

Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới là chiến dịch an ninh biên giới do quân đội phụ trách, được thành lập vào năm 2013 để thực hiện cam kết này.

Tìm hiểu thêm