Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới

Operation Sovereign Borders (OSB) là chiến dịch an ninh biên phòng do giới quân sự lãnh đạo nhằm chống lại vấn đề vận chuyển người trái phép bằng đường biển và bảo vệ biên giới của Úc.

OSB được thành lập vào ngày 18 tháng 9 năm 2013 và đã giảm bớt được số lượng chuyến đi đến Úc bất hợp pháp và ngăn chặn người ta bị mất mạng trên biển.

Úc vẫn cam kết chặn đứng hoạt động tội phạm của bọn vận chuyển người trái phép. Bất cứ ai cố đi đến Úc bằng tàu thuyền mà không có thị thực sẽ bị buộc quay trở lại quốc gia nơi họ khởi hành.

Tìm hiểu thêm