Tại Úc

Úc đã tăng cường khả năng bảo vệ biên giới của chúng tôi. Những người tìm cách sang Úc trái phép bằng thuyền sẽ bị phát hiện, chặn lại và buộc phải quay trở lại.

Úc đã đóng cửa biên giới đối với người di cư trái phép bằng tàu thuyền

Úc có chính sách bảo vệ biên giới cứng rắn để chống lại những kẻ đưa người di cư trái phép, ngăn chặn vấn đề di cư sang Úc trái phép, và ngăn cản người dân tìm cách thực hiện chuyến đi không an toàn trên những chiếc tàu thuyền đưa người di cư trái phép.

Úc có chính sách buộc tàu thuyền đưa người di cư trái phép phải quay trở lại.

Không một ai sang Úc bằng thuyền trái phép được phép ở lại Úc.

Đáng tiếc rằng người dân vẫn phí tiền bạc và mạo hiểm tính mạng để tìm cách sang Úc trái phép.

Bảo vệ biên giới Úc, chống lại nạn đưa người di cư trái phép không chỉ là nhiệm vụ của Chính phủ Úc mà mọi người đều có thể góp phần.

Bạn có thể giúp đỡ bằng cách nói với người trong cộng đồng của mình hoặc bạn bè và gia đình sống ở nước ngoài, về các chính sách bảo vệ biên giới cứng rắn của Úc.

  • Khuyến khích mọi người sang Úc hợp pháp; bằng thị thực Úc.
  • Giải thích rằng tìm cách sang Úc trái phép bằng tàu thuyền là rất nguy hiểm và phí thời gian và tiền bạc.
  • Trình báo các hoạt động đưa người di cư trái phép cho Bộ phận Canh chừng Biên giới theo số 1800 009 623. Bạn có thể trình báo ẩn danh.

Các chính sách bảo vệ biên giới cứng rắn của Úc sẽ không thay đổi

Dưới sự chỉ huy của tôi, bất kỳ tàu thuyền chuyển lậu người nào

tiếp cận đến nước Úc sẽ bị chặn lại và bị buộc phải quay trở về.

Việc này sẽ không thay đổi.

Những kẻ chuyển lậu người sẽ không qua được các tuyến bảo vệ của chúng tôi.

Không bao giờ, dưới sự giám sát của tôi.

Đừng mạo hiểm mạng sống của quý vị để không được gì cả - Các biên giới của Úc vô cùng vững chắc

Đừng mạo hiểm mạng sống của quý vị để không được gì cả - Các biên giới của Úc vô cùng vững chắc

Tôi là Trưởng Tư lệnh của Chiến dịch Chủ quyền Biên giới - chiến dịch của nước Úc do quân đội lãnh đạo, để chống lại hoạt động chuyển lậu người và việc đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền.

Năng lực chống lại hoạt động chuyển lậu người và các tuyến bảo vệ của chúng tôi, vô cùng vững chắc, và sẽ luôn như vậy.

Đừng tin vào những kẻ chuyển lậu người.

Chúng là những tên tội phạm đang bóc lột quý vị.

Đừng mạo hiểm với mạng sống của mình để không được gì cả.

Đừng mạo hiểm mạng sống của quý vị để không được gì cả - Các biên giới của Úc vô cùng vững chắc

Chiến dịch của nước Úc do quân đội lãnh đạo, để chống lại hoạt động chuyển lậu người sẽ tiếp tục cho đến tương lai sau này, dưới sự chỉ huy của tôi.

Dưới sự giám sát của tôi, nếu quý vị tìm cách hải hành bất hợp pháp đến Úc quý vị sẽ bị chặn lại và bị buộc phải quay trở về.

Những kẻ chuyển lậu người sẽ bóc lột quý vị.

Đừng đặt mạng sống của mình hay sinh mạng của gia đình mình trong tay của những kẻ tội phạm này.

Nước Úc vẫn không thay đổi trong chính sách đuổi tàu thuyền quay trở lại

Bất kỳ người nào cố đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền đều sẽ bị phát hiện, chặn lại và buộc phải rời khỏi hải phận Úc một cách an toàn. Luật lệ này áp dụng đối với mọi người. Không trừ một ai.