Ở ngoài nước Úc

Úc đã tăng cường khả năng bảo vệ biên giới của chúng tôi. Những người tìm cách sang Úc trái phép bằng thuyền sẽ bị phát hiện, chặn lại và buộc phải quay trở lại.

Úc đã đóng cửa biên giới đối với người di cư trái phép bằng tàu thuyền

Những người tìm cách thực hiện chuyến đi sang Úc trái phép bằng tàu thuyền sẽ bị buộc phải quay trở lại điểm khởi hành, trở về đất nước của họ hoặc chuyển sang quốc gia khác.

Không một người nào sang Úc trái phép bằng thuyền sẽ được phép ở lại Úc.

Mục đích của chính sách bảo vệ biên giới cứng rắn của Úc là để bảo vệ biên giới Úc, chống nạn đưa người di cư trái phép và ngăn chặn người dân tìm cách thực hiện chuyến đi bằng tàu thuyền nguy hiểm trên biển khơi.

Đừng tin những lời dối trá của những kẻ đưa người di cư trái phép

Những kẻ đưa người di cư trái phép hứa hẹn hão huyền về việc được định cư Úc để thuyết phục người dân trao tiền cho bọn chúng. Đừng tin những lời dối trá của bọn chúng. Sự thật là không một người nào trả tiền cho kẻ đưa người di cư trái phép cho chuyến đi trái phép sang Úc bằng tàu thuyền sẽ nhận được những gì họ đã trả tiền.

Những kẻ đưa người di cư trái phép không quan tâm đến sự an toàn của bạn hoặc tương lai của bạn. Họ chỉ quan tâm đến tiền của bạn mà thôi.

Hãy đi an toàn và hợp pháp

Chỉ có một cách duy nhất để nhập cảnh vào Úc; bằng thị thực Úc.

Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn đi an toàn và hợp pháp đến Úc, bạn hãy truy cập trang mạng Bộ Nội vụ .

Các chính sách bảo vệ biên giới cứng rắn của Úc sẽ không thay đổi

Dưới sự chỉ huy của tôi, bất kỳ tàu thuyền chuyển lậu người nào

tiếp cận đến nước Úc sẽ bị chặn lại và bị buộc phải quay trở về.

Việc này sẽ không thay đổi.

Những kẻ chuyển lậu người sẽ không qua được các tuyến bảo vệ của chúng tôi.

Không bao giờ, dưới sự giám sát của tôi.

Đừng mạo hiểm mạng sống của quý vị để không được gì cả - Các biên giới của Úc vô cùng vững chắc

Đừng mạo hiểm mạng sống của quý vị để không được gì cả - Các biên giới của Úc vô cùng vững chắc

Tôi là Trưởng Tư lệnh của Chiến dịch Chủ quyền Biên giới - chiến dịch của nước Úc do quân đội lãnh đạo, để chống lại hoạt động chuyển lậu người và việc đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền.

Năng lực chống lại hoạt động chuyển lậu người và các tuyến bảo vệ của chúng tôi, vô cùng vững chắc, và sẽ luôn như vậy.

Đừng tin vào những kẻ chuyển lậu người.

Chúng là những tên tội phạm đang bóc lột quý vị.

Đừng mạo hiểm với mạng sống của mình để không được gì cả.

Đừng mạo hiểm mạng sống của quý vị để không được gì cả - Các biên giới của Úc vô cùng vững chắc

Chiến dịch của nước Úc do quân đội lãnh đạo, để chống lại hoạt động chuyển lậu người sẽ tiếp tục cho đến tương lai sau này, dưới sự chỉ huy của tôi.

Dưới sự giám sát của tôi, nếu quý vị tìm cách hải hành bất hợp pháp đến Úc quý vị sẽ bị chặn lại và bị buộc phải quay trở về.

Những kẻ chuyển lậu người sẽ bóc lột quý vị.

Đừng đặt mạng sống của mình hay sinh mạng của gia đình mình trong tay của những kẻ tội phạm này.

Nước Úc vẫn không thay đổi trong chính sách đuổi tàu thuyền quay trở lại

Bất kỳ người nào cố đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền đều sẽ bị phát hiện, chặn lại và buộc phải rời khỏi hải phận Úc một cách an toàn. Luật lệ này áp dụng đối với mọi người. Không trừ một ai.