Loading

​​​​​​

مرزهای استرالیا برای مهاجرت غیرقانونی دریایی بسته است


دولت استرالیا متعهد به حفاظت از مرزهای استرالیا، مبارزه با قاچاق انسان در منطقه مان، و مهمتر از همه جلوگیری از به خطر انداختن جانها در دریا است.

عملیات مرزهای مستقل یک عملیات امنیتی مرزی با رهبری نظامی می باشد که در سال 2013 برای انجام این تعهد ایجاد شد.

فقط یک راه برای ورود به استرالیا وجود دارد - با یک ویزای معتبر استرالیایی.

برای اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های تان برای سفر ایمن و قانونی به استرالیا، به وب سایت مهاجرت و شهروندی مراجعه کنید.

شانس صفر