Loading

​​​​​

Biên giới Úc có người tuần tra cả ngày, mỗi ngày


Bất cứ ai tìm cách đi bằng tàu thuyền trái phép đến Úc sẽ bị buộc quay trở lại điểm khởi hành, trả trở về nước nhà hoặc đưa sang nước thứ ba để xử lý.

Kể từ năm 2013, Úc đã chặn mọi tàu thuyền tìm cách xâm nhập bất hợp pháp. Mỗi chiếc tàu đều bị theo dõi chặt chẽ. Hoàn toàn không có cơ hội di cư đến Úc bất hợp pháp.

Tố cáo bọn vận chuyển người lậu


Bọn vận chuyển người lậu hứa hão về định cư ở Úc để dụ người ta giao tiền cho chúng. Đừng tin lời dối trá.

Không một ai trả tiền cho bọn chúng để đến Úc trái phép bằng tàu thuyền sẽ đạt được mục tiêu. Bọn chúng không quan tâm đến an toàn hoặc tương lai của bạn. Họ chỉ quan tâm đến tiền.

Hãy tố cáo với Canh chừng Biên giới để chặn bọn vận chuyển người lậu.

Trang mạng Theo dõi Biên giới

Đi một cách an toàn và hợp pháp


Nước Úc có chương trình di cư và nhân đạo tốt, và đã chào đón người tị nạn từ lâu.

Muốn biết thêm cách đi đến Úc an toàn, hợp pháp, truy cập Di trú và Quốc tịch của Bộ Nội vụ.

Cách hợp pháp duy nhất để đi đến Úc là nộp đơn xin thị thực Úc hợp lệ. Bọn vận chuyển người lậu sẽ nói ngược lại – đừng mắc lừa lời dối trá của bọn chúng.

Trang mạng di trú